facebook

Оплата праці педагогічних працівників: посадові оклади 2024 року

Як визначається базовий посадовий оклад освітян 2024
В основу нарахування заробітної плати освітян, які працюють у бюджетних установах, на сьогодні покладена так звана єдина тарифна сітка (ЄТС). Для педпрацівників це визначено до сих пір ще постановою Кабміну від 20.01.2021 р. № 29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Постанова № 29). ЄТС також застосовується й для оплати праці науково-педагогічних працівників.


ЄТС визначена постановою Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298 (далі – Постанова № 1298). Вона являє собою сукупність тарифних коефіцієнтів, які застосовуються до посадового окладу 1-го тарифного розряду. Це загальний підхід до зарплати більшості бюджетників. Всього розрядів 25 і кожному з них відповідає свій тарифний коефіцієнт, відповідно і свій посадовий оклад. Якщо робота, яку виконує працівник, більш кваліфікована, то вищим є і його розряд, і посадовий оклад.

☛ В основу посадових окладів освітян покладена «бюджетна» ЄТС, за якою у 2024 році посадовий оклад 1-го тарифного розряду становить 3195 грн.

Для 1-го тарифного розряду педпрацівників та науково-педагогічних працівників, а також інших бюджетників, яким зарплата нараховується за ЄТС, мають бути встановлені такі посадові оклади на 2024 рік:

січень-червень 2024 р. – 3195 грн;
липень-грудень 2024 р. – 3600 грн.
«Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу Бухгалтерія для бюджету та ОМС, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції

Базовий посадовий оклад – це посадовий оклад, який визначається на основі 1-го тарифного розряду ЄТС та тарифних коефіцієнтів, які відповідають займаній посаді. Він базовий, тому що у педагогічних і науково-педагогічних працівників посадові оклади ще збільшуються на додаткові коефіцієнти за спеціальними урядовими постановами. Для визначення базового посадового окладу потрібні:

перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників з постанови Кабміну від 14.06.2000 р. № 963 (далі – Постанова № 963);
схеми тарифних розрядів для закладів МОН, у яких визначений взаємозв’язок між посадою та розрядом з наказу МОН від 26 вересня 2005 р. № 557 (далі – Наказ № 557). Даний наказ працює для педпрацівників і науково-педагогічних працівників, які працюють у закладах, якими керує Міністерство освіти і науки (МОН). Зверніть увагу, що Наказ № 557 встановлює педпрацівникам вищі тарифні розряди, ніж Постанова № 1298 і дана постанова, наприклад, не поширюється на ДЮСШ;
схеми тарифних розрядів для закладів та організацій фізкультури і спорту – наказом Мінмододьспорту від 23.09.2005 р. № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» (далі – Наказ № 2097). Наприклад, даний наказ використовується для педпрацівників дитячих юнацько-спортивних шкіл (ДЮСШ);
штатний розпис установи та накази про прийняття на роботу. Згадані схеми тарифних розрядів для деяких посад передбачають певний діапазон можливих тарифних розрядів і тоді конкретний розряд визначається внутрішніми документами навчального закладу за погодженням з розпорядником бюджетних коштів вищого рівня, наприклад місцевою радою.
«Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу Бухгалтерія для бюджету та ОМС, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції

Читайте також:  Що робити: Грошей не вистачає, чи отримають учні 5 і 6 класів НУШ підручники

Специфіка посадових окладів освітян 2024
Зарплати за ЄТС мають свою специфіку, що відрізняє їх від інших бюджетників, а також відмінності між різними категоріями освітян:

по-перше, існують спеціальні додаткові коефіцієнти на збільшення базових ЄТС-окладів, введених різними постановами Кабміну (див. про них далі). Таким чином, ЄТС-оклади застосовуються не напряму з ЄТС, а збільшені на коефіцієнт чи навіть кілька;
по-друге, є відмінності в оплаті праці педпрацівників (загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, школи-інтернати, професійно-технічні училища, позашкільні навчальні заклади і т.д.) та науково-педагогічних працівників (заклади вищої освіти, далі – ЗВО). Відмінності полягають, у різних посадах, різних базових окладах, коефіцієнтах на збільшення окладів, різних системах доплат і надбавок.
Зверніть також увагу, що у закладах освіти, які підпорядковані іншим відомствам, аніж МОН, існує своя специфіка визначення окладів, доплат і надбавок. Наприклад, є ЗВО, які підпорядковані МОЗ, Мінкультури, Мін’юсту, МВС, Міноборони, СБУ. Вони мають дещо іншу систему оплати праці. У даній же консультації розберемо детально нюанси визначення саме ЄТС-окладів і оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, орієнтуючись на навчальні заклади МОН.
«Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу Бухгалтерія для бюджету та ОМС, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції
Джерело: https://oblikbudget.com.ua/article/16584-oplata-pratsi-pedagogichnikh-pratsivnikiv-posadovi-okladi-2024-roku»

Базовий посадовий оклад – приклад визначення у 2024 році
Приклад 1 (визначаємо базовий посадовий оклад). Березень 2024 року, вчитель другої категорії з тарифним розрядом 12. Розрахунок базового окладу:

посадовий оклад 1-го тарифного розряду – 3195 грн;
тарифний коефіцієнт для 12-го розряду – 2,12;
базовий посадовий оклад для 12-го розряду = 3195 грн × 2,12 = 6773,40 ≈ 6773 грн. Округлення до цілих – вимога Додатка 1 Постанови № 1298.
Заверніть увагу, що для нарахування зарплати оклад 6133 грн у даному разі застосовувати не можна, адже для вчителя 12-го тарифного розряду встановлено ще й підвищення окладу на коефіцієнт.

Читайте також:  Чи може вчитель вигнати учня з уроку, і як реагувати батькам

☛ Базовий посадовий оклад – це оклад за ЄТС на основі тарифного коефіцієнту без застосування будь-яких додаткових підвищуючих коефіцієнтів, які є у освітян.

Посадові оклади педпрацівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів 2024
Нижче наводимо оклади ЄТС на 2024 рік для вчителів з урахуванням підвищення на 10%, яке визначено для них постановою Кабміну «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 р. № 22 (далі – Постанова № 22). Отже, коефіцієнт підвищення окладів педпрацівників – 1.1, тобто на 10%. Підвищення стосується лише 9-18 тарифних розрядів та лише тих, у кого зарплата нараховується за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
коштів державного та місцевих бюджетів (крім педпрацівників спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), які перебувають в управлінні Мінкультури).
Щодо педпрацівників спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), то їм також встановлено підвищення 10%, але іншим документом – постановою Кабміну від 07.11.2018 р. № 1100 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)».
«Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу Бухгалтерія для бюджету та ОМС, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції

Доплати і надбавки педпрацівникам 2024
Окрім оплати за окладом, педагогічні працівники, як правило, мають доплати й надбавки. Зверніть увагу, що Постановою № 1391 встановлюються розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти (див. другий додаток до Постанови № 1391).

Найбільш поширеними доплатами й надбавками у педпрацівників наразі є:

надбавка за стаж педагогічної (також науково-педагогічної) роботи – 10% (3 роки), 20% (20 років) та 30% (30 років);
надбавка за престижність праці – 20% (може бути не в усіх, залежить від місцевих бюджетів);
доплата за перевірку письмових робіт – 15% (у підготовчих та 1-4 класах, незалежно від навантаження), 10-20% (у 5-12 класах). При цьому для 5-12 класів розмір доплати залежить від предмету у навантаженні педпрацівника, а саме: 20% – мова й література, 15% – математика, 10% – іноземна мова, креслення, технічна механіка;
доплата за класне керівництво – 20% (клас 1-4), 25% (клас 5-12);
доплати за завідування та керівництво гуртками, лабораторіями тощо – 10-15%, див. згаданий Додаток до Постанови № 1391;
надбавка за сертифікацію – 20% (впродовж строку дії сертифікату). Нараховується на підставі постанови Кабміну від 19.02.2020 р. № 113 «Про встановлення доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації».
Усі ці надбавки і доплати нараховуємо на оклад (з урахуванням додаткового підвищення окладів, якщо таке є).

Читайте також:  Європейські зарплати для Українців! Стала відома шокуюча інформація про збільшені виплати

Приклад 2 (нарахування зарплати педпрацівнику школи). Вчитель першої категорії. Оклад у березні 2024 року – 7978,30 грн. Виконує по нормі навантаження 18 год (тижневе). Стаж 5 років. У березні 2024 року повністю вичитав 75,6 год (норма робочого часу при 18-годинному робочому тижні; під час воєнного стану святкові й неробочі дні відсутні). Нараховано:

за окладом – 7978,30 грн;
за стаж – 7978,30×0,1 = 797,83 грн;
за престижність – 7978,30×0,2 = 1595,66 грн;
за перевірку письмових робіт (українська мова) – 7978,30×0,2 = 1595,66 грн.
Всього маємо: 7978,30+797,83+1595,66+1595,66 = 11967,45 грн. Це «брудними». Виплачено «чистими» буде: 11967,45×0,805 = 9633,80 грн.
«Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу Бухгалтерія для бюджету та ОМС, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції
Джерело: https://oblikbudget.com.ua/article/16584-oplata-pratsi-pedagogichnikh-pratsivnikiv-posadovi-okladi-2024-roku»

Джерело: https://oblikbudget.com.ua/article/16584-oplata-pratsi-pedagogichnikh-pratsivnikiv-posadovi-okladi-2024-roku»

Джерело: https://oblikbudget.com.ua/article/16584-oplata-pratsi-pedagogichnikh-pratsivnikiv-posadovi-okladi-2024-roku»

 

Шукайте деталі в групі Facebook